Želmíra | Thursday - 23. May 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
5.12.2019 Bratislava 13.00 – zodpovedný Doc. Pinďak a prof. Pechan

Anketa výboru SCHS

Výbor SCHS sa v záujme skvalitnenia svojej činnosti rozhodol pre anketu dotazníkovou metódou, ktorá by mala podať určitú výpoveď o pohľade chirurgov na postavenie slovenskej chirurgie, na prácu výboru, na časopis Slovenská chirurgia a mnohé ďalšie aspekty, ale predovšetkým by mala priniesť nové námety pre činnosť SCHS. Čítajte viac...

Dies Jessenii XXIII

Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 1590/117, 04001 Košice Termín: 30-31.05.2019 Ústredná téma: Nové trendy v onkochirurgii

XIX. Dni mladých chirurgov prof.MUDr.Stanislava Čárskeho,DrSc.

sa budú konať v dňoch 6. -7. júna 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |