Lukáš | Friday - 18. October 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
21.11.2019 Tále – zodpovedný Doc. Marko

Výzva - návrhy na ocenenia za r. 2018 a r. 2019

Videoonkochirurgia.sk

2.ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 14. -15.októbra v Austria Trend hotel Bratislava.

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |