Viliam | Sunday - 28. May 2023
 

Vážené kolegyne, kolegovia,

obr
v januári 2022 uplynie 20 rokov od vzniku webovej stránky Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Tá bola vytvorená ako vôbec v histórii prvá stránka Spoločného kongresu českých a slovenských chirurgov, ktorý sa konal v Prešove v roku 2002. Neskôr bola na podnet vtedajšieho prezidenta SCHS, prof. Kothaja pretransformovaná na stránku chirurgickej spoločnosti.

Odvtedy poskytuje chirurgickej verejnosti množstvo informácií o histórii SCHS, o štruktúre chirurgických pracovísk v SR, o aktuálnom dianí v chirurgii, o domácich i zahraničných kongresoch, ale obsahovala i kompletnú databázu čísel časopisu Slovenská chirurgia. Stránka bola po celý čas vedená svojpomocne, no v poslednej dobe sa v súvislosti s technickým pokrokom ozývali hlasy za jej prepojenie na sociálne siete a po jej profesionalizácii. To by mal zabezpečiť už nový provider, a tak stránka v súčasnej podobe po Novom roku zanikne.

Chcel by som sa poďakovať predovšetkým p. Ing. Štefanovi Vaškovi a prešovskej firme Vadium s.r.o. za dvadsaťročnú podporu a sponzorstvo, obom prezidentom a všetkým členom výborov SCHS pôsobiacim v období rokov 2002 – 2022 za spoluprácu, ďakujem môjmu synovi MUDr. Martinovi Mýtnikovi a Ing. Špesovi za technickú pomoc pri realizácii zmien na stránke, ale hlavne vám všetkým chirurgom, ktorí ste svojimi návštevami na stránke SCHS vdýchli tejto stránke život.

Prajem novému providerovi a novej stránke veľa úspechov!

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
1.viceprezident SCHS

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |