Bohdana | Tuesday - 18. January 2022
 

Vážené kolegyne, kolegovia,

6.12.2021 | čítané: 28 krát |

obr
v januári 2022 uplynie 20 rokov od vzniku webovej stránky Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Tá bola vytvorená ako vôbec v histórii prvá stránka Spoločného kongresu českých a slovenských chirurgov, ktorý sa konal v Prešove v roku 2002. Neskôr bola na podnet vtedajšieho prezidenta SCHS, prof. Kothaja pretransformovaná na stránku chirurgickej spoločnosti.

Odvtedy poskytuje chirurgickej verejnosti množstvo informácií o histórii SCHS, o štruktúre chirurgických pracovísk v SR, o aktuálnom dianí v chirurgii, o domácich i zahraničných kongresoch, ale obsahovala i kompletnú databázu čísel časopisu Slovenská chirurgia. Stránka bola po celý čas vedená svojpomocne, no v poslednej dobe sa v súvislosti s technickým pokrokom ozývali hlasy za jej prepojenie na sociálne siete a po jej profesionalizácii. To by mal zabezpečiť už nový provider, a tak stránka v súčasnej podobe po Novom roku zanikne.

Chcel by som sa poďakovať predovšetkým p. Ing. Štefanovi Vaškovi a prešovskej firme Vadium s.r.o. za dvadsaťročnú podporu a sponzorstvo, obom prezidentom a všetkým členom výborov SCHS pôsobiacim v období rokov 2002 – 2022 za spoluprácu, ďakujem môjmu synovi MUDr. Martinovi Mýtnikovi a Ing. Špesovi za technickú pomoc pri realizácii zmien na stránke, ale hlavne vám všetkým chirurgom, ktorí ste svojimi návštevami na stránke SCHS vdýchli tejto stránke život.

Prajem novému providerovi a novej stránke veľa úspechov!

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
1.viceprezident SCHS

Zomrel emeritný primár MUDr. Marián Gottas

29.3.2021 | čítané: 111 krát |

Primár MUDr. Marián Gottas 1941-2021, primár chirurgického oddelenia žilinskej chirurgie v rokoch 1988-2001 bol odchovancom žilinskej chirurgie, pod jeho vedením boli v Žiline zavedené do rutinnej praxe staplery, boli realizované prvé laparoskopické operácie. V začiatkoch svojej praxe sa venoval najmä úrazovej chirurgii, postupne najmä onkochirurgii. Česť jeho pamiatke!

X. Kongres miniinvazvnej chirurgie s medzinárodnou účasťou a XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

1.10.2020 | čítané: 544 krát |

Miesto: Hotel Partizán, Tále Termín konania: 3. -4.6.2021

Slovenské dni digestívnych ochorení - SLODDO 2020

14.2.2020 | čítané: 768 krát |

Pozývame Vás na Slovenské dni digestívnych ochorení. Ide o historicky prvý kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý spoločne organizuje Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenská hepatologická spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť.

Videoonkochirurgia.sk

25.1.2020 | čítané: 1259 krát |

ďalší ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 5. -6.mája 2022 v Pezinku.

Upozornenie neplatičom

1.1.2020 | čítané: 1311 krát |

Výbor SCHS obdržal upozornenie zo Slovenskej lekárskej spoločnosti na neplatičov členského príspevku spolu s menným zoznamom tých, ktorí nemajú uhradené príspevky od r. 2016. Obsah listu si môžete prečítať nižšie! Poznámka: Mená neplatičov zatiaľ z etických dôvodov nezverejňujeme.

Výzva - návrhy na ocenenia za r. 2018 a r. 2019

26.9.2019 | čítané: 816 krát |

Programové vyhlásenie výboru SCHS

13.1.2019 | čítané: 1208 krát |

Výbor SCHS na svojom zasadnutí dňa 11.1.2019 v Martine schválil svoje programové vyhlásenie.

Ohlasy a pripomienky, prihláška

26.8.2009 | čítané: 3067 krát |

Ak chcete, aby Vaše ohlasy a pripomienky boli zverejnené na tomto mieste, posielajte ich prosím na adresu...

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |