Hilda | Wednesday - 11. December 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
21.11.2019 Tále – zodpovedný Doc. Marko

Výzva - návrhy na ocenenia za r. 2018 a r. 2019

26.9.2019 | čítané: 80 krát |

IX. Kongres miniinvazívnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

7.11.2019 | čítané: 41 krát |

sa bude konať v dňoch 21. - 22. novembra 2019 v hoteli Partizán na Táloch. Ústredná téma kongresu: Ochorenia kolorekta - komplexný pohľad. Bližšie informácie získate kliknutím na - čítaj viac!

Videoonkochirurgia.sk

24.5.2019 | čítané: 261 krát |

2.ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 14. -15.októbra v Austria Trend hotel Bratislava.

Anketa výboru SCHS

2.4.2019 | čítané: 202 krát |

Výbor SCHS sa v záujme skvalitnenia svojej činnosti rozhodol pre anketu dotazníkovou metódou, ktorá by mala podať určitú výpoveď o pohľade chirurgov na postavenie slovenskej chirurgie, na prácu výboru, na časopis Slovenská chirurgia a mnohé ďalšie aspekty, ale predovšetkým by mala priniesť nové námety pre činnosť SCHS. Čítajte viac...

Programové vyhlásenie výboru SCHS

13.1.2019 | čítané: 541 krát |

Výbor SCHS na svojom zasadnutí dňa 11.1.2019 v Martine schválil svoje programové vyhlásenie.

XXIII. Nitriansky koloproktologický deň

16.9.2015 | čítané: 734 krát |

Termín a miesto konania: 25.10.2019, hoteli Mikádo, Nitra. Ústredná téma: Pokročiký karcinóm kolonu a rekta.

Ohlasy a pripomienky, prihláška

26.8.2009 | čítané: 2373 krát |

Ak chcete, aby Vaše ohlasy a pripomienky boli zverejnené na tomto mieste, posielajte ich prosím na adresu...

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |