Bohdana | Tuesday - 18. January 2022
 

Školiace akcie a tématické kurzy SZU

20.1.2014 | čítané: 1865 krát |

Slovenská zdravotnícka univerzita http://www.szu.sk/

Špecializačný študijný program pre pre špecializačný odbor CHIRURGIA č. A 019

20.1.2014 | čítané: 3760 krát |

Špecializačný odbor chirurgia zahŕňa komplexné diagnostické a liečebné postupy pri ošetrení náhlych brušných príhod, úrazov hrudníka, hlavy, brucha a končatín vrátane poranenia ciev, a tiež chirurgických ochorení, ktoré nie sú predmetom riešenia v iných špecializačných chirurgických odboroch...

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Gastroenterologická chirurgia

20.1.2014 | čítané: 2983 krát |

Špecializačný odbor gastroenterologická chirurgia (viscerálna chirurgia) zahŕňa komplexné diagnostické a chirurgické liečebné postupy pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu...

Informácia o pridelovaní kreditov sústavného vzdelávania

20.1.2014 | čítané: 2919 krát |

Podľa Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 a doplňujúcich novelizácií č.187/2006 a č.114/2007 kredity ďalšieho vzdelávania sú priznávané zo zákona usporiadajúcou organizáciou, ktorá vedecké podujatie organizuje a určuje jeho charakter - teda aj odborné spoločnosti ako zložky SLS..

Nové knihy

26.8.2009 | čítané: 3297 krát |

Informácie o nových knihách

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |