Matúš | Saturday - 21. September 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
5.12.2019 Bratislava 13.00 – zodpovedný Doc. Pinďak a prof. Pechan

Školiace akcie a tématické kurzy SZU

20.1.2014 | čítané: 1217 krát |

Slovenská zdravotnícka univerzita http://www.szu.sk/

Špecializačný študijný program pre pre špecializačný odbor CHIRURGIA č. A 019

20.1.2014 | čítané: 2674 krát |

Špecializačný odbor chirurgia zahŕňa komplexné diagnostické a liečebné postupy pri ošetrení náhlych brušných príhod, úrazov hrudníka, hlavy, brucha a končatín vrátane poranenia ciev, a tiež chirurgických ochorení, ktoré nie sú predmetom riešenia v iných špecializačných chirurgických odboroch...

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Gastroenterologická chirurgia

20.1.2014 | čítané: 2361 krát |

Špecializačný odbor gastroenterologická chirurgia (viscerálna chirurgia) zahŕňa komplexné diagnostické a chirurgické liečebné postupy pri chorobách tráviaceho traktu (chirurgia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka a žlčových ciest, pankreasu...

Informácia o pridelovaní kreditov sústavného vzdelávania

20.1.2014 | čítané: 2259 krát |

Podľa Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 a doplňujúcich novelizácií č.187/2006 a č.114/2007 kredity ďalšieho vzdelávania sú priznávané zo zákona usporiadajúcou organizáciou, ktorá vedecké podujatie organizuje a určuje jeho charakter - teda aj odborné spoločnosti ako zložky SLS..

Nové knihy

26.8.2009 | čítané: 2610 krát |

Informácie o nových knihách

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |