Hedviga | Wednesday - 17. October 2018
 
tlačiť

Chirurgické kliniky a oddelenia v SR

Bratislavský
Meno              Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. prednosta kliniky I. chirurgická klinika LF UK   Miczkiewiczova 13 813 69 Bratislava  
Doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc. prednosta kliniky II. chirurgická klinika LF UK NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 851 07 Bratislava - Petržalka  
Doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc. prednosta III. Chirurgická klinika LF UK Nemocnica milosrdných bratov Nám. SNP 10 814 65 Bratislava  
Doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. prednosta IV. Chirurgická klinika LF UK FNsP Bratislava - Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava martin.hutan@nspr.sk 02/48234106
Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. prednosta kliniky Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava Dérerova NsP Limbová 5 833 05 Bratislava juraj.olejnik@szu.sk 02/59544496
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. prednosta Chirurgická klinika Národného onkologického ústavu a katedra onkológie v chirurgii SZÚ NOÚ Klenová 1, 83310  Bratislava   juraj.pechan@nou.sk
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. prednosta kliniky Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a FNsP Ružinovská 6 82606  Bratislava s.harustiak@chello.sk
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. prednosta Klinika úrazovej chirurgie SZU Dérerova NsP Limbová 5 833 05 Bratislava  
MUDr. Michal Hullman prednosta Klinika kardiovaskulárnej chirurgie Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava    
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc. prednosta Klinika cievnej chirurgie SÚSC Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava    
Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. prednosta Klinika detskej chirurgie DF NsP Limbova 1 833 40 Bratislava  
Doc. MUDr. Štefan Durdík, CSc. prednosta Chirurgická klinika LF UK Onkologický ústav Sv. Alžbety Heydukova 10 811 08 Bratislava sdurdik@ousa.sk 0907889158
MUDr. Ján Nemessany primár Chirurgické odd. ŽNsP Šancová 110 832 99 Bratislava    
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. prednosta Klinika plastickej chirurgie Miczkieviczova 13 813 69 Bratislava    
Doc. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. prednosta Neurochirurgická klinika LF UK Miczkiewiczova 13 813 69 Bratislava    
MUDr. Jaroslav Chorvát primár Chirurgické odd. nemocnice MV F. Kráľa 10 Bratislava    
MUDr. Miroslav Gajdošík primár Chirurgické odd. nemocnice MO Cesta mládeže 1 833 31 Bratislava    
MUDr. Branislav Delej, CSc. primár Traumatologické odd. VN MNO Bratislava    
Doc. MUDr. Ján Koller, CSc. primár Popáleninové odd. NsP Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava    
Prim. MUDr. Ladislav Košťál primár Odd. chirurgie ruky NsP Ružinov Ružinovská 6 826 06 Bratislava  
Prim. MUDr. Marián Šajter primár Traumatologické odd. NsP Cyrila a Metoda Petržalka Antolská 11 851 07 Bratislava  
Prim. MUDr. Vladimír Davinič primár Chirurgické odd. NsP NsP Malacky Duklianskych hrdinov 3 901 22 Malacky  
Trnavský
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. prednosta Chirurgická klinika FNsP a TU A. Žarnova 11 917 75 Trnava    
Prim. MUDr. Milan Skladan Chirurgické odd. NsP Koreszkova 9 909 82 Skalica      
Prim. MUDr. Štefan Bohucký Chirurgické odd. NsP Hodská 373/38 924 22 Galanta      
Prim. MUDr. Igor Varga Chirurgické odd. NsP Veľkoblahovská 1098/11 929 01 Dunajská Streda      
Prim. MUDr. Ján Ranostaj Chirurgické odd. NsP Winterova 66 921 63 Piešťany      
Nitriansky
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt
doc. MUDr. Jozef Korček PhD. prednosta Chirurgická klinika FN Špitálska 6 950 01 Nitra 037/ 6545425, 0907/ 434000 korcekj@fnnitra.sk
prim. MUDr. Imrich Matuška Chirurgická klinika FNsP Slovenská 11/A 949 01 Nové Zámky 0905 477251    
prim. MUDr. Peter Hudák, PhD. Chirurgické odd. II. FNsP Slovenská 11/A 949 01 Nové Zámky   035/ 6912244 h.peter@nspnz.sk
prim. MUDr. Július Lukáč Nemocnica Topoľčany Pavlovova 2 Topoľčany   038/ 5351554 julius.lukac@hospitalto.sk
prim. MUDr. Dušan Hic n.o. NsP Levice SNP 19 Levice 036/ 6379404 dusan.hic@nsplevice.sk
prim. MUDr. Gustáv Škodáček Chir. odd. Nemocnica Forlife n.o. Mederčská 39 Komárno 035/ 7909381, 0907/ 723140 skodacek@zoznam.sk
prim. MUDr. Jozef Hanzel Chirurgické odd. NsP Bernolákova 4 953 34 Zlaté Moravce   0903/ 161 585 hanzel@zoznam.sk
Banskobystrický
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. Chirurgická klinika SZU a NsP NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1 975 17 Banská Bystrica    

   
Prim. MUDr.   Emil Šramko Chirurgické odd. NsP Kuzmányho nábrežie 28 960 89 Zvolen      
Prim. MUDr. Peter Spurný Chirurgické odd. NsP 29.augusta 23 963 01 Krupina      
Prim. MUDr. Martin Mačaj Chirurgické odd. NsP Šrobárova 1 979 01 Rimavská Sobota      
Prim. MUDr. Pavel Mráz Chirurgické odd. NsP Banisko 1 977 01 Brezno      
Prim. MUDr. Juraj Ganaj Chirurgické odd. NsP Litovelská 25 050 01 Revúca      
Prim. MUDr. Peter Brunčák Chirurgické odd. NsP nám. Republiky 14 984 39 Lučenec      
Prim. MUDr. Miroslav Sasko Chirurgické odd. NsP Bratská 17 969 01 Banská Štiavnica      
Prim. MUDr. Vladimír Lukáč Chirurgické odd. NsP Nemocničná 1 990 01 Veľký Krtíš      
Prim. MUDr. František Hanáček Chirurgické odd. NsP J. Jesenského 102 981 15 Hnúšťa      
Prim. MUDr. Marián Brestovan Chirurgické odd. NsP Sládkovičova 11 965 37 Žiar n/ Hronom      
Trenčiansky
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prim. MUDr. Oto Smatana, PhD. Chirurgické odd. NsP Legionárska 28 911 71 Trenčín      
Prim. MUDr. Dušan Mokoš Chirurgické odd. NsP Stromyjavská 59 907 13 Myjava      
Prim. MUDr. Juraj Śebík Jednodňová chirurgia NsP Ilava n.o. Śtúrová 3 019 01 Ilava     juraj.sebik@gmail.com
Prim. MUDr. Martin Rus Chirurgické odd. NsP Školská 23/3 957 17 Bánovce nad Bebravou      
Prim. MUDr. Erich Kozár Chirurgické odd. NsP SNP 24 972 51 Handlová      
Prim. MUDr.   Vladimír Nárožný, MPH. Chirurgické odd NsP 971 01 Bojnice        
Prim. MUDr. Ladislav Korec Chirurgické odd. NsP Nemocničná 986 017 01 Považská Bystrica      
Prim. MUDr. Oto Smatana Chirurgické odd. NsP 020 01 Púchov        
Prim. MUDr. Stanislav Ďureje Chirurgické odd. NsP Nová Nemocnica 511 958 14 Partizánske      
Žilinský
Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. Chirurgická klinika JLF UK MFN MFN Martin Kollárova 2   036 01 Martin mistuna@lefa.sk
Doc. MUDr. Ľudovít Laca II. Chirurgická klinika MFN Kollárova 2 036 01 Martin      
Prim. MUDr. Juraj Váňa, Phd. Chirurgické odd. FNsP Žilina Vojtecha Spanyola 43   012 07 Žilina
Prim. MUDr. Juraj Sálus Chirurgické odd. NsP Palárikova 2311 022 16 Čadca      
Prim. MUDr. Ján Neznámy Chirurgické odd. NsP Dr. L. N. Jé Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín      
Prim. MUDr. Ján Papan Chirurgické odd. NsP Mieru 549/16 028 01 Trstená      
Predn. MUDr. Alojz Greš Chirurgické klinika NsP Považská 2 034 12 Ružomberok      
Prim. MUDr. Ján Dropčo Chirurgické odd. NsP Palučanská 23 031 23 Liptovský Mikuláš      
Prešovský
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
primár MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. prednosta kliniky Chirurgická klinika FNsP J. A. R Hollého 14 080 75 Prešov   mytnik@fnsppresov.sk
Prim. MUDr. Karel Kroupa, PhD. Chirurgické odd. NsP Banícka 803/28 058 01 Poprad      
Prim. MUDr. Dalibor Piovarči Centrum hrudníkovej chirurgie OLÚ TaRCH 059 84 Vyšné Hágy      
Prim. MUDr. Alexander Dančík Chirurgické odd. mimopľúcnej TBC a urológie OLÚ TaRCH 059 84 Vyšné Hágy      
Prim. MUDr. Ján Kontra Chirurgické odd. NsP Sovietskych hrdinov 2 089 22 Svidník      
Prim. MUDr. Rastislav Šipoš Chirurgické odd. NsP Obrancov mieru 3 064 14 Stará Ľubovňa      
Prim. MUDr. Edward Huľo, PhD. Chirurgické odd. NsP Probstnerova cesta 2/666 054 35 Levoča      
Prim. MUDr. Andrej Kulan Chirurgické odd. NsP Sládkovičova 300/3 069 13 Snina      
Prim. MUDr. Róbert Doričko Chirurgické odd. NsP Nemocničná 7 066 36 Humenné      
Prim. MUDr. Igor Mihok Chirurgické odd. NsP Hlovíkova 187/1 093 27 Vranov nad Topľou      
Prim. MUDr. Alexander Hrivík Chirurgické odd. NsP Huncovská 38 060 38 Kežmarok      
Prim. MUDr. Vladimír Petráš Chirurgické odd. NsP Sv. Jakuba 21 085 76 Bardejov      
Košický
Meno Funkcia Pracovisko NsP Adresa Kontakt E-mail
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. prednosta I. chirurgická klinika FN L. Pasteura Trieda SNP 1 040 11 Košice   radonak@atlas.sk
Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD. prednosta II. chirurgická klinika FN LP Rastislavova 43 041 90 Košice    jozef.belak@upjs.sk
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. prednosta Chirurgická klinika FN LP a 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca
  Lúčna 57 040 15 Košice - Šaca  andrej.vrzgula@nemocnicasaca.sk
Prim. MUDr. Erich Boroš   Chirurgické oddelenie Železničná nemocnica   Masarykova 9  040 00 Košice    
Prim. MUDr. Jozef Banyko Chirurgické odd. NsP Sv. Barbory Špitálska 1 048 16 Rožňava      
Prim. MUDr. Jaroslav Barla Chirurgické odd. NsP Jánskeho 1 052 01 Spišská Nová Ves      
Prim. MUDr. Štefan Kvak Chirurgické odd. NsP Š. Kukuru ul. Špitálska 1 071 01 Michalovce      
Prim. MUDr. Ján Karolyi Chirurgické odd. NsP Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec      
Prim. MUDr. Martin Murcko Chirurgické odd. NsP SNP 1079/76 075 01 Trebišov     ferencik@nsptrebisov.sk 0903962295
Prim. MUDr. Michal Chyla Chirurgické odd. NsP Banícka štvrť 1 053 62 Krompachy      
 

Aktualizované: 28.11.2017

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |