Magdaléna | Nedeľa - 22. júl 2018
 
tlačiť

Členovia výboru

Meno Funkcia Pracovisko Adresa Kontakt
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc prezident I. chirurgická klinika UN LP a LF UPJŠ Trieda SNP 1
Košice
radonak@gmail.com  055/6403890
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. I. viceprezident FNsP F.D.Roosevelta Chirurgická klinika SZU a NsP Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica
00421-48-4412156 pkothaj@nspbb.sk  
Prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. II. viceprezident Chirurgická klinika FNsP J.A.Reimana Prešov Hollého 14
Prešov
mytnik@fnsppresov.sk  051/7011177
Doc. Daniel Pinďák, PhD.  vedecký sekretár  Chirurgická klinika NOU

Klenova 2, Bratislava

 
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim.prof. Chirurgická klinika JLF UK MFN Kollárova 2
Martin
mistuna@lefa.sk  043/4203381
Prof.MUDr. Juraj Bober, CSc. člen výboru I. Chirurgická klinika UN a LF Košice tr. SNP 1, Košice 055/6403893  emilia.zlatilova@upjs.sk
Prof.MUDr. Emil Bakoš, PhD. člen výboru ASL Nitra Hviezdoslavova 1 Nitra 0917912487 emil.bakos@post.sk
Doc.MUDr. Jozef Belák,CSc. člen výboru II.Chirurgická klinika UN a LF Košice

Rastislavova ul. Košice

055/6152140

jozef.belak@upjs.sk

Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak,CSc. člen výboru Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a FNsP Ružinovská 6 82606 Bratislava s.harustiak@chello.sk  02/48234105
Doc. MUDr. Augustín Prochotský,CSc. člen výboru II. chirurgická klinika LF UK FNsP Bratislava - pracovisko Petržalka Antolská 11
Bratislava - Petržalka
02/ 6867 3330
0903 766 777
prochotsky@npba.sk
doc.MUDr.Ľubomír Marko, PhD. člen výboru OMICHE Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica
lmarko@nspbb.sk 0915831436
Prof.MUDr. Juraj Olejník, PhD. člen výboru Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava Limbová 5
Bratislava
02/59544496, 02/59542741
juraj.olejnik@szu.sk
Prof.MUDr. Juraj Pechan,CSc. člen výboru Chirurgická klinika NOÚ a katedra onkológie v chirurgii SZU Bratislava Klenová 1 Bratislava juraj.pechan@nou.sk  02/59378111              0903723872
Prof. MUDr. Miroslav Danaj PhD predseda dozornej rady Chirurgická klinika FNsP a TU Trnava A. Žarnova 11
Trnava

miroslav.danaj@fntt.sk

033 5938 850
Prof.MUDr. Ľudovít Laca,CSc. člen dozornej rady Chirurgická klinika UN Martin

Kollárova 2 Martin

MUDr. Marián Bakoš, PhD. člen dozornej rady Chirurgická klinika FN Nitra Špitálska 6  Nitra

marianbakos@atlas.sk  0905459880

 

Aktualizované: 10.5.2017

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |