Matúš | Saturday - 21. September 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
5.12.2019 Bratislava 13.00 – zodpovedný Doc. Pinďak a prof. Pechan
tlačiť

Videoonkochirurgia.sk

2.ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 14. -15.októbra v Austria Trend hotel Bratislava.

Vážené kolegyne, kolegovia, milé sestry,
máme radosť, že Vás môžeme informovať o druhom ročníku sympózia
„Videonkochirurgia. SK“. Tentoraz si Vás dovoľujeme pozvať do Bratislavy, do mesta na rieke Dunaj, kde by ste mohli stráviť dva príjemné dni v spoločnosti lekárov, sestier a hostí zo zahraničia.
Témou kongresu sú vyššie laparoskopické a robotické techniky. Našou snahou bolo pozvať odborníkov z rôznych orgánových oblastí pod jednu strechu.
Program obsahuje „State of the Art Lectures“ a tiež edukačné video
prezentácie, v ktorých môžete vidieť operačné výkony na pečeni, pankrease, konečníku a tiež na hrubom čreve. Jednotlivými operáciami Vás „step by step“ prevedú erudovaní špecialisti ako sú Bjørn Edwin, Uwe Wittel, Amjad Parvaiz, Arpad Ivanecz. Dúfame, že k dobrej odbornej úrovni kongresu prispejú aj naši kolegovia zo Slovenska a Českej republiky.
Nedávame si ciele veľkého kongresu. Naopak formát odborného jednania
sme zvolili tak, aby bolo dosť času na otázky a diskusie v menšej skupine účastníkov.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na kongrese máte možnosť zúčastniť
sa aktívne počas prvého dňa, ktorý bude vedený v anglickom jazyku, ale aj v priebehu druhého dňa, kedy je možné vystúpiť v jazyku slovenskom alebo českom. Pozvanie na aktívnu účasť platí aj pre naše milé sestry.
Akcia je garantovaná výborom Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS
a Českej chirurgickej spoločnosti ČLS JEP a bude ohodnotená kreditmi. Detaily nájdete na web stránke www.videoonkochirurgia.sk

Program:
State of the Arts Lectures

Hepato-pancreato-biliary
1. Bjorn Edwin: Minimally invasive left pancreatectomy for pancreatic cancer
2. Uwe A. Wittel: Minimally invasive duodenopancreatectomy, where we stand in 2019
3. Aleš Ryška: Borderline pancreatic lessions
4. Arpad Ivanecz: Laparoscopic hepatectomy, where we stand in 2019

Colorectal
1. Amjad Parvaiz: Rectal Cancer et optimal technique for minimally invasive proctectomy
2. Ilja Tachecí: Rectum sparing endoscopic procedures for rectal tumors
3. Alexander Ferko: Colo-rectal anastomosis and anastomotic dehiscence prevention
4. Matej Škrovina: Mesocolic excision and right hemicolectomy

Education – step-by-step surgical technique video presentations
1. Bjorn Edewin: Laparoscopic left pancreatectomy
2. Uwe A. Wittel: Laparoscopic duodenopancreatectomy
3. Arpad Ivanecz: Laparoscopic right hemihepatectomy
4. Bjorn Edewin: Laparoscopic left hepatectomy
5. Amjad Parvaiz: Robotic right hemicolectomy
6. Alexander Ferko: Laparoscopic ALPPS
7. Bjorn Edewin: Laparoscopic resection of posterior liver segments and caudate lobe

Lectors:
1. Prof. Amjad Parvaiz. MD, FRCS, FRCS (GEN), Lisbon, Portugal Poole, United Kingdom
2. Prof. Bjorn Edwin, MD, PhD, Oslo, Norway
3. Prof. Uwe A. Wittel, MD, PhD, Freiburg, Germany
4. Arpad Ivanecz, MD, PhD, Maribor, Slovenia
5. Prof. Alexander Ferko, MD, PhD, Martin, Slovak republic
6. Matej Škrovina, MD, PhD, Nový Jičín, Czech republic
7. Assoc. Prof. Ilja Tachecí, MD, PhD, Hradec Králové, Czech republic
8. Rudolf Repák, MD, PhD, Hradec Králové, Czech republic
9. Prof. Aleš Ryška, MD, PhD, Hradec Králové, Czech republic
10. Eduard Havel, MD, PhD, Hradec Králové, Czech republic
11. Assoc. Prof. Zdeněk Šubrt, MD, PhD, Prague, Czech republic
12. Assoc. Prof. Ondřej Urban, MD, PhD, Olomouc, Czech republic

Za organizačný výbor
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Mgr. Mária Balková
Univerzita Komenského Bratislava,
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika

 

Aktualizované: 17.9.2019

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |