Bohdana | Tuesday - 18. January 2022
 
tlačiť

Videoonkochirurgia.sk

ďalší ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk, venovaný miniinvazívnym postupom v chirurgii pečene, pankreasu a kolorekta, sa uskutoční v dňoch 5. -6.mája 2022 v Pezinku.

Milé kolegyne a kolegovia.
dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník kongresu Videoonkochirurgia.sk/cz , ktorý sa bude konať v Palace Art Hoteli v Pezinku v termíne 5. - 6. mája 2022. Okrem chirurgických tém sa znovu a vo väčšom meradle budeme venovať medziodborovej spolupráci a rozhodovaniu v onkologickej problematike. Vypočujeme si názory expertov v oblasti chirurgie, rádiodiagnostiky, onkológie, patológie a gastroenterológie pri okrúhlom stole a samozrejme, že sa budeme venovať technickým aspektom nielen miniinvazívnych chirurgických výkonov. Viac si prečítajte v prílohe - predbežný program a newsletter, resp na stránke www.videoonkochirurgia.sk
Za organizačný výbor prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

 

Aktualizované: 29.3.2021

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |