Matúš | Saturday - 21. September 2019
 
Plán zasadnutí výboru SCHS v roku 2019
21.3.2019 Žilina 13.00 – zodpovedný Doc. Váňa
30.5.2019 Košice 13.00 – zodpovedný prof. Radoňak
26.9.2019 B. Bystrica 13.00 – zodpovedný Doc. Marko
5.12.2019 Bratislava 13.00 – zodpovedný Doc. Pinďak a prof. Pechan
tlačiť

Členská základňa

Zoznam členov SCHS

Čestní členovia SCHS:

Prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.
emeritná prednostka I. chirurgickej kliniky 1. LF UK v Prahe

Prof. MUDr. František Řehák, DrSc.
emeritný prednosta III. chirurgickej kliniky 1. LF UK v Prahe

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
emeritný prednosta Chirurgickej kliniky IDLF v Prahe
čestný predseda Českej chirurgickej spoločnosti

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
prednosta III.chirurgickej kliniky 1. LF UK v Prahe

Prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc.
emeritný prednosta Chirurgického oddelenia Úrazovej nemocnice v Brne

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky LF MU v Brne

Prof. MUDr. Vladimír Král, DrSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky LF UP v Olomouci

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
prednosta Chirurgického oddelenia FN v Pardubiciach
emeritný predseda Českej chirurgickej spoločnosti

Prof. MUDr. František Antoš, CSc.
prednosta Chirurgickej kliniky IDLF v Prahe na Bulovke

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
prednosta II. chirurgickej kliniky LF UP v Olomouci

Prof. MUDr. Jan Šváb, CSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky 1. LF UK v Prahe

Doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc.
emeritný prednosta Chirurgickej kliniky LF UK v Hradci Králové

Prof. MUDr. Július Vajo, DrSc.
emeritný prednosta II. Chirurgickej kliniky FN LP Košice

Prof. MUDr. Júius Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika MFN Martin

Ospravedlňujeme sa všetkým členom SCHS za chyby v priezviskách. Menný zoznam nám bol poskytnutý bez diakritiky. Ďakujeme za pochopenie.

 

Aktualizované: 4.12.2009

 
spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS | Vádium s.r.o. 2009 |